NYSE: AEM 45.53
-0.02 -0.04%
Volume: 847,356
July 18, 2018
TSX: AEM 59.95
-0.14 -0.23%
Volume: 422,773
July 18, 2018
Gold: 1,228.54
+0.27 +0.02%
Volume:
July 18, 2018