NYSE: AEM 45.63
+0.69 +1.53%
Volume: 1,210,294
July 20, 2017
TSX: AEM 57.41
+0.83 +1.47%
Volume: 502,283
July 20, 2017
Gold: 1,245.30
-0.19 -0.02%
Volume:
July 20, 2017